UBND huyện tổ chức hội nghị thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đâù năm - Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chiều 22/7/2022, UBND huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh. Đồng chí Mai Xuân Liêm- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các phòng, ban của huyện, các cơ quan chuyên môn đóng trên đại bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Hữu Quyết- Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo kết quả công tác thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:  Cụ thể, Về xây dựng chính quyền số đến nay có 100% cán bộ, công chức đã thực hiện tiếp nhận luân chuyển, xử lý văn bản đi/ đến; 100%  văn bản và hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạng. Tổng số lượt văn bản trao đổi, xử lý trên môi trường điện tử là 1.902.270 văn bản, trong đó có 1.328.552 văn bản đến, 573.718 văn bản đi; Tỷ lệ văn bản được ký số đạt trên 99,8%, giúp cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý , chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan nhà nước.

    Đối với trên địa bàn huyện Yên Định, kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được phát triển mạnh mẽ, hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng phục vụ trong quản lý được đảm bảo; UBND huyện luôn phối hợp triển khai thực hiện tốt mạng truyền số liệu chuyên dùng, triển khai phòng họp không giấy, duy trì hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện, cấp xã; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được phát triển như: Cổng thông tin điện tử, Thư điện tử, hệ thống thông tin báo cáo, sử lý có hiệu qủa hệ thống quản lý văn bản điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã, tạo hệ thống liên thông trong việc gửi, nhận và xử lý các văn bản điện tử trên địa bàn huyện.

    Đến nay, tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND huyện đạt trên 99%, cấp xã đạt 98%, cấp chứng thư số cho 100% lãnh đạo UBND huyện và tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Hồ sơ công việc tại UBND huyện được tạo lập, xử lý, lưu trữ  và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng đạt trên 98%, UBND các xã, thị trấn đạt 97%.

  Cũng trong 6 tháng qua, UBND huyện luôn chỉ đạo thực hiện và duy trì có hiệu quả Cổng thông tin điện tử, để cung cấp các văn bản điều hành, thủ tục hành chính, phục vụ công tác trực tuyến , đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; Thực hiện chuẩn hóa tất cả các quy trình thủ tục hành chính nội bộ. Qua đó triển khai có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử đạt 100%, tiếp tục mở rộng ứng dụng phục vụ kinh tế số và  xã hội số,  hoàn thiện cơ sở hạ tầng băng rộng cáp quang, kết nối internet đã được phủ đến 26/26 xã, thị trấn; tích cực đẩy mạnh công nghệ thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt qua kênh số, phương thức điện tử…

Thực hiện: Thu Hiếu