UBND huyện: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về luật an toàn thông tin, luật an ninh mạng 2022.

Sáng 19/10/2022, UBND huyện phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin- Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về luật an toàn thông tin, luật an ninh mạng năm 2022. Về dự có đồng chí Lê Xuân Thành- Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Trung tâm CNTT- Sở thông tin và truyền thông Thanh Hóa, lãnh đạo phòng nội vụ, đại diện các phòng thuộc UBND huyện và hơn 100 học viên là cán bộ công chức, viên chức một số phòng, cơ quan cấp huyện và cán bộ công chức cấp xã trong toàn huyện.

Đại biểu về dự lớp tập huấn.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt một số chuyên đề, nội dung cơ bản về: Tình hình an toàn, an ninh mạng và một số vấn đề cơ bản trong luật an toàn  thông tin, luật an ninh mạng; Những quy định, quy trình trao đổi thông tin, phương pháp lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài điện tử trong xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân , đơn vị.

    Qua lớp bồi dưỡng này, các học viên được trao đổi,  thảo luận những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ  chuyên môn: Cách thức lưu trữ, xử lý tài liệu trong công tác văn thư , những điều cần nhớ để đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng trong hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ cũng như khi truy cập Internet  và các trang Veb trên mạng Interne…Góp phần quan trong chương trình chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

 

                                                                Thực hiện: PV Thu Hiếu