THÔNG BÁO

Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2024

 

            Để tiếp nhận và kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong bối cảnh năm 2024 dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Chủ tịch UBND huyện sẽ bố trí tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, trường hợp ngày 20 trùng với ngày nghỉ, sẽ bố trí tiếp doanh nghiệp vào ngày làm việc liền kề; cụ thể lịch tiếp doanh nghiệp năm 2024 như sau:

 

Tháng

Ngày tiếp

Thời gian

Địa điểm tiếp

Tháng 1

22/01 (thứ Hai)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

UBND huyện

(Khu 5, TT Quán Lào,

 huyện Yên Định)

Tháng 2

20/02 (thứ Ba)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 3

20/03 ( thứ Tư)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 4

22/04 (thứ Hai)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 5

20/05 (thứ Hai)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 6

20/6 (thứ Năm)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 7

22/7 (thứ Hai)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 8

20/8 (thứ Ba)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 9

20/9 (thứ Sáu)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 10

21/10 (thứ Hai)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 11

20/11 (thứ Tư)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

Tháng 12

20/12 (thứ Sáu)

Từ 8 giờ 00

Trụ sở tiếp Công dân

         

          1. Thành phần: Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp có nhu cầu phản ánh, kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh; giải quyết các thủ tục hành chính; giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

2. Trong các buổi tiếp doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phải có Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế - hạ tầng, Tài chính - KH, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án; Chánh Thanh tra huyện; Cục trưởng Cục Thuế khu vực Yên Định – Thiệu Hóa; các ngành, đơn vị có liên quan (khi có yêu cầu). Mời Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp huyện, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện cùng dự.

3. Giao Trung tâm Văn hóa TDTT và du lịch thông báo lịch tiếp doanh nghiệp năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện trên 01 bản tin thời sự buổi tối sau khi ban hành Thông báo này. Trước 02 ngày tổ chức tiếp doanh nghiệp theo lịch nêu trên, Trung tâm Văn hóa TDTT và du lịch huyện thông báo nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm Chủ tịch UBND huyện tiếp doanh nghiệp trong 02 bản tin thời sự buổi tối để đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp biết, tham dự.

4. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp huyện, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp các xã, thị trấn thông báo lịch tiếp doanh nghiệp năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện đến các doanh nghiệp để chủ động kiến nghị, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

5. Trước ngày 10 hàng tháng, đề nghị các doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị, đề xuất về các hội, hiệp hội doanh nghiệp để tổng hợp. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp huyện, Hội Doanh nhân trẻ, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, gửi về phòng Kinh tế - hạ tầng trước ngày 14 hàng tháng.

6. Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn (tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý) Hiệp hội Doanh nghiệp huyện và đề nghị trực tiếp của các doanh nghiệp, giao phòng Kinh tế - hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, trả lời các kiến nghị và đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 02 ngày tổ chức tiếp doanh nghiệp.