Tuổi trẻ Định Tân: Tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số.

Thực hiện công tác chuyển đổi đổi số quốc gia năm 2023 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nối tiếp chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên và thực hiện chủ đề năm“Chuyển đổi số hoạt động của Đoàn”.

Ngay từ đầu năm, tuổi trẻ Định Tân đã phối hợp với Công an xã và các tổ công nghệ số cộng đồng (các thôn), tích cực tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình và người dân, nhằm thực hiện tốt mục tiêu hoàn thiện chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả, hiệu lực các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2 trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh Tuổi trẻ Định Tân: Tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số.

Để hoạt động đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao. Đoàn xã đã tổ chức tập hợp ĐVTN làm băng zôn, khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền về một số App như: App Thanh niên Việt Nam với công tác chuyển đổi số, App VN- eiD định danh và mã xác thực điện tử, Mã Qr của Facebook Tuổi trẻ Định Tân, Công an xã Định Tân, tài khoản zalo Facebook UBND xã Đinh Tân. Tiếp đó ra quân  thực hiện chương trình tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số tại phòng một cửa trụ sở UBND xã trong các buổi chiều trong tuần.

Cũng trong chương trình này, Đoàn phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã, tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động trên địa bàn toàn xã về công tác chuyển đổi số quốc gia theo đề án 06 của Chính phủ, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeiD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa… Qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thực hiện chương trình chuyển đổi số tại địa phương. Góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, chính quyền điện tử theo chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đẫ đề ra trong năm 2023.

 

 

                                                  Thực hiện: PV Thu Hiếu