Nâng cao chất lượng công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng

Nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu năng suất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo an ninh lương thực, thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện huyện Yên Định đã chủ động tăng cường công tác dự báo, phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng.

Trước tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh lây lan gây hại cây trồng, ngành Nông nghiệp huyện luôn xác định tăng cường công tác phòng, trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cây trồng được giao. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xây dựng kế hoạch dự tính, dự báo, xác định nguồn sâu bệnh hại ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, phân công cán bộ thường xuyên bám sát đồng ruộng điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh; thông báo chính xác, kịp thời tình hình sâu bệnh hại cây trồng, thời điểm phát sinh và hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp phòng trừ hữu hiệu cho nông dân. Cụ thể, đối với lúa hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân cân đối để vừa đảm bảo cho lúa sinh trưởng, trỗ bông tốt, năng suất cao vừa hạn chế tác động của phân bón đến sự phát sinh gây hại của sâu bệnh; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả nhằm bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp bền vững; đối với cây rau màu, khuyến cáo nông dân lưu ý các đối tượng như sâu tơ, sâu xanh, rệp muội, bọ trĩ, bệnh sương mai... gây hại

Nhờ thực hiện tốt công tác dự báo, giám sát nên những năm gần đây, công tác phòng, trừ sâu bệnh gây hại cây trồng trên địa bàn huyện luôn được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Năng suất, chất lượng các loại nông sản được nâng cao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giá trị thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực của huyện./.

Đức Nguyên