xã Định Liên thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số trên địa bàn xã trong năm 2023.

Chiều ngày 24/5, Phòng Văn hóa đã có buổi làm việc với xã Định Liên về kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã năm 2023 trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo xã Định liên đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã năm 2023. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Định nói chung, xã Định Liên nói riêng đã được triển khai và đẩy mạnh thực hiện trên một số lĩnh vực, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; mạng truyền dẫn mạng 4G đã phủ sóng đến hầu hết các thôn, cụm dân cư; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đã được kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia. Công nghệ số đã và đang được áp dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực, rõ nét là trong các ngành dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, ngân hàng, bảo hiểm. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về xu hướng, tính tất yếu và vai trò quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế- xã hội có chuyển biến tích cực.

     Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số xã Định Liên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn xã bằng nhiều hình thức như: xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử xã.  Tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước.

     Trong quý 1 năm 2023, xã đã tuyên truyền 6 tin, bài trên hệ thống truyền thanh và 1 bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã.100% cán bộ, công chức, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng truy cập vào kênh zalo.

Theo kết quả đánh giá mức độ đạt theo các chỉ tiêu, nội dung về Chính quyền số có 11/11 chỉ tiêu, đạt 100; các chỉ tiêu, nội dung về kinh tế số đạt  03/06 chỉ tiêu, đạt 50%; các chỉ tiêu, nội dung về Xã hội số có 05/05 chỉ tiêu, đạt 100%; Chỉ tiêu, nội dung về hạ tầng nền tảng chuyển đổi số có 08/08 chỉ tiêu, đạt 100%.

    Tại buổi làm việc xã Định Liên đã kiến nghị một số vấn đề về chuyển đổi số trên địa bàn xã như: Đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông-CNTT, nhất là các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện phải đẩy mạnh việc nâng cấp, đầu tư phủ sóng mạng 5G và tổ chức triển khai nhiều hoạt động liên kết, giới thiệu, đồng hành với các địa phương. UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn các xã trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số; Tăng cường tập huấn để nâng cao kiến thức, nhận thức chuyển đổi số.

    Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa huyện yêu cầu trong gian tới, xã Định Liên tiếp tục tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng CNTT. Tiếp tục triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường quản lý, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Tiếp tục phối hợp triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh,của huyện. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy định trong lĩnh vực kinh tế số trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác

tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết về các ứng dụng kỹ thuật số, các biện pháp hạn chế rủi ro khi thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp  hướng dẫn người dân về chuyển đổi số trên địa bàn xã./.

Thực hiện: Lê Uyên.