QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Yên Định năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Yên Định năm 2023

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/794e8b8f896442adc%C4%91%20s%2023.pdf