Xã Định Hưng triển khai Thực hiện Mô hình “Thứ Hai ngày không viết”,“Thứ Sáu ngày không hẹn” và ứng dụng mã QR – code.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác Cải cách hành chính trọng tâm là trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chính quyền trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả trong giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, xã Định Hưng đã ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Thứ Hai ngày không viết”,“Thứ Sáu ngày không hẹn” và ứng dụng mã QR - code để tra cứu nhanh thông tin trong giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

 Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Định Hưng đã triển khai và thực hiện mô hình “Thứ Hai ngày không viết”,“Thứ Sáu ngày không hẹn” và ứng dụng mã QR - code để tra cứu nhanh thông tin trong giải quyết TTHC nhằm mục đích giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, chính xác, không để xảy ra phiền hà cũng như nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo được mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với Nhân dân nhằm hướng đến xây dựng một "Chính quyền phục vụ".

Mã QR – code được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.

Trong đó, “Không viết” là khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính vào ngày thứ hai hàng tuần sẽ được cán bộ phụ trách hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ); “Không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính vào ngày thứ sáu hàng tuần, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định (đối với các thủ tục không cần xác minh hồ sơ) công chức sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký và trả kết quả ngay trong ngày; Ứng dụng quét mã QR - Code trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tìm hiểu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhanh chóng tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính.  

Theo đó, bộ mã QR – code được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 24 mã QR - code tương ứng với 24 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực có phát sinh lượng hồ sơ lớn theo nhu cầu giải quyết hồ sơ của người dân như: lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực chứng thực, lĩnh vực người có công, lĩnh vực bảo trợ xã hội…

 Các công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn người dân quét mã QR để tra cứu tìm hiểu thông tin về TTHC, cách thức nộp sơ sơ trực tuyến, với cách làm đơn giản, tiện lợi, người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh sử dụng camera hoặc tính năng quét mã QR của ứng dụng Zalo để quét mã QR sau đó bấm mở link thì truy cập ngay được thông tin về TTHC để tìm hiểu và nộp hồ sơ trực tuyến, trong mỗi mã QR có đầy đủ các nội như thông tin thủ tục, mã thủ tục, thành phần hồ sơ, biểu mẫu tờ khai, thời gian giải quyết, các bước quy trình giải quyết hồ sơ, phí, lệ phí (nếu có), cơ quan tiếp nhận, căn cứ pháp lý,…

    Việc ứng dụng quét mã QR - code giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và giảm thiểu việc đi lại, phát huy hiệu quả, hạn chế số lượng hồ sơ cần bổ sung, các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận khi đến giao dịch. Từ đó, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao; giúp việc tiếp cận các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn xã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời góp phần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Nguồn UBND xã Định Hưng.