QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Định

QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Định

Chi tiết xem tại đây:https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/530cd152dc95b06dc%C4%91s%20187%2023.pdf