Việc cưỡng chế thu hồi đất dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Khu 3, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Để tạo quỹ đất tái định cư bố trí tái định cư có các hộ gia đình, cá nhận bị thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh QL45 vào Cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào và một số dự án trọng điểm của huyện; Đồng thời, từng bước hình thành và xây dựng thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định phát triển theo định hướng quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt, hình thành các không gian đô thị của thị trấn Quán Lào hiện đại, an toàn và đồng bộ hơn, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ngày 17/9/2021, UBND huyện Yên Định đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu 3, thị trấn Quán Lào (bao gồm cả khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh QL45 vào cụm công nghiệp phía tây bắc thị trấn Quán Lào). Dự án có tổng diện tích thu hồi 94.142,6 m2, với 104 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Trong quá trình thực hiện bồi thường GPMB, UBND huyện Yên Định, Hội đồng GPMB dự án đã triển khai đầy đủ các bước trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật và được đa số hộ dân đã đồng thuận, bàn giao đất thực hiện dự án. Tính đến ngày 6/8/2023 đã có 83 hộ, cá nhân nhận tiền bồi thường GPMB, bàn giao đất. Tuy nhiên vẫn còn 21 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và chưa thực hiện bàn giao đất gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, UBND huyện Yên Định, ban chỉ đạo GPMB huyện xây dựng phương án để tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71, Luật Đất đai 2013. Việc cưỡng chế thu hồi đất thể hiện sự thượng tôn pháp luật và tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Ngay trong buổi sáng ngày 7/8/2023, cuộc cưỡng chế đã diễn ra đúng quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện tham gia; đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông trong khu vực. Ngay sau khi cưỡng chế, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Đề nghị nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án Nhà nước thu hồi đất để ban giao đất cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. Không để các đối tượng xấu lợi dụng dụ dỗ, kích động làm sai quy định của Pháp luật; mọi việc làm, hành vi sai trái sẽ bị xử lý theo quy định./.

Nguồn theo UBND huyện.