Các địa phương trong huyện tổ chức các hoạt động chào mừng 78 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2023) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023), huyện Yên Định đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần thực hiện, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong những ngày này, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động với các hình thức phong phú, đa dạng như: treo băng rôn, khẩu hiệu, Quốc kỳ, Đảng kỳ, hồng kỳ, panô, áp phích, cụm cổ động… tại vị trí trung tâm của các xã, thị trấn, nơi công cộng, đông người qua lại.

Phát động 100% Nhân dân treo Quốc kỳ, Đảng kỳ dọc các tuyến đường trung tâm xã, thị trấn trong các ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm; tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng... Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng … Đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt trong các chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ... thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giáo dục tinh thần yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp Nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PV: Lê Uyên