UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Sáng 30/8/2023. UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Về dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo Ban thường trực giảm nghèo huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, Trưởng các ngành, đoàn thể huyện, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, các đồng chí trong ban công tác giảm nghèo các xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Lê Xuân Thành- Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

 Đại biểu tham dự hội nghị.

  Trong giữa nhiệm kỳ 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  bền vững (MTQG GNBV) luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đặc biệt quan tâm. Công tác phối hợp giữa các phòng, ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong huyện  tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG được các cấp, các ngành thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình tại các địa phương. Kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện hàng năm luôn đạt và vượt so với kế hoạch được giao.                                                                                                         

 Toàn huyện có tổng số hộ nghèo đầu kỳ là 764 hộ, tỷ lệ 1,56%, đến cuối năm 2022, số hộ nghèo toàn huyện còn 617 hộ, tỷ lệ còn 1,26%. Số hộ nghèo trong kỳ là 147 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3%, vượt mục tiêu chương trình đề ra. Dự kiến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 1,06%, số hộ nghèo dự kiến còn 516 hộ. Đối với tỷ lệ hộ cận nghèo. Tổng số đầu kỳ là 1.751 hộ, tỷ lệ 3,57%, đến cuối năm 2022, số hộ cận nghèo toàn huyện còn 1.524 hộ, tỷ lệ là 3,1%. Dự kiến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ cận nghèo trong toàn huyện giảm còn 1.302 hộ, tỷ lệ còn 2,65%.

   Về kết quả thực các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người nghèo, người cận nghèo được quan tâm thường xuyên, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 76,5% năm 2021 lên 79% năm 2023;, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,5%, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đến năm 2023 ước đạt 66,03 triệu đồng, gấp 1,42 lần so với năm 2020, đứng thứ 6 toàn Tỉnh.  Các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các kết quả và chỉ tiêu chủ yếu của chương trình giai đoạn 2021-2023 ước tính sẽ triển khai thực hiện 18 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ sản xuất.

Chính sách về Y tế và dinh dưỡng luôn quan tâm: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  giảm đều, đến nay còn 6,5%, 100% số xã, thị trấn duy trì tốt các tiêu chí quốc gia về y tế. Thực hiện cấp thẻ BHYT cho 2.469 lượt người nghèo, 7.138 lượt người thuộc diện cận nghèo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%.                                            Chính sách về hỗ trợ nhà ở, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng và triển khai đề án       “ Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025”, huy động các nguồn lực xã hội hóa và ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng làm nhà ở. Ngoài ra, Huyện đã giải quyết cấp đất, làm nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, 100% các hộ được cấp đất và khởi công xây dựng nhà ở, trong đó có 63/76 hộ đã hoàn thành việc làm nhà ở ổn định đời sống với tổng kinh phí làm nhà trên 14 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ thu hưởng văn hóa, thông tin, chính sách tín dụng, chính sách hỗ trợ tiền điện  được thực hiện đảm bảo, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện hỗ trợ cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số toàn huyện với tổng số 5.152 lượt học sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện- Phó trưởng BCĐ ban thường trực giảm nghèo huyện đã ghi nhận và đánh giá những kết quả đã được trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn cần lồng ghép với các chương trình, dự án khác tạo nguồn lực thúc đẩy các hoạt động KT- XH địa phương ngày một phát triển, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống mức thấp nhất đến cuối nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trong toàn huyện giai đoạn 2021 - 2023./.

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo huyện đã khen thưởng cho các tập tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trong toàn huyện giai đoạn 2021 - 2023.

                                                                                Thực hiện: PV Thu Hiếu