Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 8; triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng ngày 31/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị định kỳ (mở rộng) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 8; triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023 và thảo luận, cho ý kiến thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Trưởng các đoàn thể huyện; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện. Trưởng ban Tiếp công dân huyện và Ban QLDA ĐTXD huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong tháng 8/2023, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị theo kế hoạch đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện duy trì ổn định. Đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Mùa và các cây trồng khác; xây dựng phương án sản xuất vụ Đông; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm… Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo. Công nhận thêm 02 thôn đạt thôn kiểu mẫu cấp huyện, nâng tổng số thôn kiểu mẫu cấp huyện lên 42 thôn, đạt 37,2%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 351,05 tỷ đồng. Các công trình dự án xây dựng tiếp tục được thi công, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tổng huy động vốn đầu tư ước đạt 334,05 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Thành lập mới 07 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới lên 54 doanh nghiệp, bằng 56,25% kế hoạch huyện giao và bằng 64,3% kế hoạch tỉnh giao. Công tác thu, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ. Thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 65 tỷ đồng; lũy kế thu NSNN 8 tháng đầu năm ước đạt 253 tỷ đồng, bằng 38,18% dự toán HĐND huyện giao.

Công tác quản lý tài nguyên - môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ tháng 8 và đóng góp ý kiến thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, đó là: chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thu hoạch cây trồng vụ Mùa, chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất vụ Đông; tăng cường kiểm tra các công trình đê, kè, cống và các điểm xung yếu; công tác chuẩn bị vật tư PCBL theo phương châm 4 tại chỗ trong mùa mưa bão. Đôn đốc thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; làm tốt các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh… Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo Đề án đặt tên đường phố thị trấn Quán Lào, Quý Lộc, Yên Lâm, Thống Nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu dự hội nghị. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Đây là những ý kiến thiết thực sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Đức Nguyên-Hiệp Thương, TTVHTTTTDL