Yên Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9, huyện Yên Định tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa lịch sử của sự kiện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Trong dịp này, trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện phân công cán bộ viên chức tập trung trang trí, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, dọc tuyến đường quốc lộ 45 đoạn từ xã Định Bình đến phố Kiểu xã Yên Trường. Treo 6 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền khu vực trung tâm của huyện. Cắm cờ hồng kỳ ở các  khu vực cầu Si (Định Bình), Cầu Hoành (Định Tân), Cầu  Kiểu (Yên Trường). 

Một số hình ảnh cán bộ trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện tập trung trang trí, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, dọc tuyến đường quốc lộ 45.

Ngoài ra các địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền, treo 78 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền ở các chục đường chính của địa phương; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, các trang thông tin điện tử,website... của địa phương và trang cổng thông tin điện tử của huyện, về  nội dung ý nghĩa Bản tuyên Ngôn độc lập ngày 2/9 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân địa phương.

Một số hình ảnh các địa phương trong huyện vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc và băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền  trên các tuyến đường trục chính, ở khu dân cư.

Các địa phương trong huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, công tác, học tập nhằm xây dựng Yên Định ngày càng văn minh, hiện đại./.

PV: Lê Uyên