QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Định

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Định

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/4df3fd741ddf706dvbc%C4%91s%20qd%2030%208%2022.pdf