HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN THÁNG 9 NĂM 2023

Sáng 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 9/2023 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên cả nước để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy huyện Yên Định có đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện; cán bộ Ban Tuyên giáo, TTCT huyện. Các đồng chí Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và báo cáo viên của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng lớn của Ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay - Tác động và chính sách của Việt Nam”.

Tại hội nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã quán triệt và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đức Nguyên-Hiệp Thương, TTVHTTTTDL