Hội nghị trực tuyến trên toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2023.

Sáng ngày 8/9/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu khai mạc tại hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Yên Định có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí Thư thường trực huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Xuân Thành, Phó Chủ Tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy; trưởng các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện Yên Định.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được giới thiệu về phương pháp khảo sát Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; về kết quả phân tích Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa và các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023.

  Nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI  được thực hiện thông qua 8 chỉ số thành phần là: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (5) Thủ tục hành chính công; (6) Cung ứng dịch vụ công; (7) Quản trị môi trường và (8) Quản trị điện tử.

Chỉ số PAPI được đánh giá là công cụ theo dõi việc thực thi chính sách, phản ánh chân thực tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Thông qua kết quả phân tích, đánh giá về PAPI, các cấp chính quyền sẽ có những thông tin, dữ liệu hữu ích về những vấn đề cần cải thiện trong quá trình thực hiện cải cách thể chế, tăng cường hiệu quả quản trị tại địa phương và cải cách hành chính ở những lĩnh vực PAPI đo lường.

PV: Lê Uyên - Thu Hiếu