Tổ công tác Đề án 06 Tỉnh Thanh Hóa: Kiểm tra làm việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn huyện .

Chiều 6/9/2023, Tổ công tác Đề án 06 Tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Đình sơn- Giám đốc sở Tư pháp trưởng đoàn kiểm tra, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Tỉnh đã về làm việc với Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 của huyện, các đồng chí thành viên tổ Đề án 06 của huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi làm việc đại diện Tổ đề án 06 của huyện đã báo cáo kết quả thực hiện đề án dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Báo cáo cho thấy: Trong năm 2023, UBND huyện đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh về thực hiện Đề án 06, triển khai thực hiện các văn bản, việc triển khai thành lập các Tổ Đề án 06 các cấp; Tiến hành kiểm tra theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú thay thế yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các tiện ích, dịch vụ liên quan đến dữ liệu dân cư ( Đề án 06) bằng nhiều hình thức : Pa nô, áp phích, video hướng đẫn thực hiện DVC, cài đặt và sử dụng VNeID, tạo mã QR Code để người dân cập nhật vào DVC trực tuyến được thuận lợi…

Cùng với đó,  các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đã phối hợp hoàn thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giầu dữ liệu dân cư; Tăng cường cơ sở hạ tầng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin, nguồn nhân lực; Kết quả thực hiện 25 DVC trực tuyến và 28 DVC theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ  đạt tỷ lệ giao; Kết quả số hóa hồ sơ, trả kết quả TTHC bản điện tử và cung cấp DVC trực tuyến được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả…

    Về nhiệm vụ phát triển KT- XH, phát triển công dân số, kết quả thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân được triển khai thực hiện sớm. Kết quả: Từ 1/3/2021 đến nay đã  toàn huyện đã thu nhận  hồ sơ cấp CCCD cho 30.825 trường hợp.; Trong đó từ  đầu năm 2023 đến 20/8/2023 đã thu nhận 9.166 trường hợp, truyền dữ liệu đi trung ương là 9.166  %  hồ sơ đạt 100; Nhận và trả thẻ CCCD cho 8.888 thẻ CCCD; Cài đặt, hướng dẫn kích hoạt thành công mức độ 1 cho: 34.324 trường hợp; Thu nhận, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1. Mức độ 2  cho 61.451/63.304 trường hợp, đạt 97,07% chỉ tiêu Tỉnh giao. Đặc biệt, Công an huyện đã thực hiện kịp  thời các nhiệm vụ Đề án đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ  theo lộ trình đề ra, từng bước bổ sung làm giầu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo nguồn thông tin chính xác phục vụ chia sẻ, kết nối, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “ Đúng, đủ, sạch, sống”…

   Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí  Bùi Đình Sơn- Phó giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06 huyện, các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện Đề án 06 cơ bản theo đúng lộ trình, tiến độ, kế hoạch và đạt được kết quả tích cực. Quá trình thực hiện các nội dung Đề án 06 đa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là lượng lượng Công an đã có nhiều nổ lực, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng toàn huyện đẩy mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án 06   chuyển đổi số quốc gia năm 2023./.

                                                                Thực hiện: PV Thu Hiếu