Hội nghị BTV Huyện ủy thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 -2025

Chiều ngày 13/11/2023, BTV Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025; Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Sau đại hội đảng bộ huyện khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH đảng bộ huyện đã ban hành quyết định chương trình hành động, quy chế làm việc toàn khoá và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Huyện, BTV. Nhờ đó, công tác lãnh đạo BCH Đảng bộ, BTV Huyện uỷ đã đáp ứng được những đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ, nhất là việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Để các quy chế, quy định phù hợp với diễn biến thực tế, việc sửa đổi, bổ sung sẽ được thực hiện theo các quy định của Bộ chính trị; BTV Tỉnh uỷ Thanh Hoá với nguyên tắc kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp, sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa cụ thể, rõ ràng. Đồng thời, bổ sung cập nhật một số nội dung theo các quy định hiện hành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập nhằm đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025; Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Trên cơ sở các báo cáo được thông qua và gợi ý của đồng chí chủ tọa hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 -2025; Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng thời yêu cầu Ban tổ chức Huyện uỷ tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện các nội dung đúng yêu cầu, đảm bảo các quy định của Bộ chính trị và BTV Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Đức Nguyên-Hiệp Thương, TTVHTTTTDL