Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Tân

Sáng ngày 21/11, Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện khóa XIX gồm các đại biểu: Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đăng Trường, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trịnh Xuân Huy, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trung đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Định Tân trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trịnh Văn Thể, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đại diện văn phòng HĐND, UBND huyện; các phòng, ban, ngành, UBMTTQ huyện; lãnh đạo xã Định Tân và các cử tri trong xã

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm và ước thực hiện năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024 và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX.

Toàn cảnh hội nghị.

Cử tri xã Định Tân đã vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà huyện đạt được trong 10 tháng năm 2023. Đồng thời bày tỏ tin tưởng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được huyện đề ra trong 2 tháng cuối năm. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Định Tân đã phản ánh, kiến nghị đến các đại biểu HĐND huyện một số vấn đề xuất phát từ thực tiễn tại địa phương, như: nguy cơ mất an toàn lưới điện nông thôn; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và những ảnh hưởng từ hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn tại khu vực Đồng Cán xã Định Hải đến đời sống của nhân dân và một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thôn Yên Hoành xã Định Tân. Các cử tri xã Định Tân cũng đề nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, kênh mương trên địa bàn xã nhằm tạo thuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất và đi lại, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp của người dân; tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho xã, thị trấn; chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất rau an toàn, lúa chất lượng cao….

Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, đại diện lãnh đạo xã Định Tân đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số nội dung liên quan thuộc phạm vi thẩm quyền.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu HĐND huyện và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Những đề xuất, kiến nghị khác, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp và báo cáo HĐND huyện, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Đức Nguyên - Hiệp Thương, TTVHTTTTDL