Xã Định Tiến chú trọng phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm

Những năm qua, người dân xã Định Tiến tập trung phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm duy trì tốc độ tăng trưởng đàn vật nuôi. Qua đó, đem lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Để phát triển đàn gia súc, gia cầm Đảng ủy, chính quyền xã Định Tiến đã triển khai nhiều giải pháp mang tính lâu dài. Trong đó, ban hành các văn bản triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã phối hợp với các thôn, xóm tiến hành khảo sát, quy hoạch, lựa chọn các loại gia súc phù hợp phát triển quy mô đàn; Hướng dẫn hộ chăn nuôi tiêu độc khử trùng chuồng trại và tổ chức tiêm phòng vac xin định kỳ. năm 2023, giá trị chăn nuôi đạt 52.865 triệu đồng; chăn nuôi chiếm tỷ trọng 28,09% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm 115.491 con. Trong đó: đàn trâu 134 con; đàn bò 449 con; đàn lợn 533 con và đàn gia cầm 114.375 con.Trong thời gian qua, xã đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện sớm dịch bệnh, kịp thời xử lý tránh để dịch bệnh lây lan. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2023 đạt 87%, tỷ lệ tiêm phòng đợt 2 đạt 89%.

Thời gian tới, xã Định Tiến sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh; Triển khai thực hiện tốt các biện pháp tái đàn đạt hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm phòng gia súc, gia cầm đầy đủ theo định kỳ quy định; Tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng gia trại phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương./.

PV: Lê Uyên