Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/TB-HĐGPMB 23/05/2022 Về việc công khai phương án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 516B huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa – (Đoạn đi qua xã Định Tăng – Đợt 2)
1320/UBND-VP 15/05/2022 V/v thông báo thay đổi lịch các PCT UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng với Bí thư Huyện ủy
110/TB-UBND 13/05/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
106/TB-UBND 10/05/2022 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
107/TB-UBND 10/05/2022 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
92/TB-UBND 04/05/2022 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
1156/GP-UBND 25/04/2022 Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke đối với cơ sở Đăng Quang (000.00.31.H56-220422-1001)
66/KH-UBND 23/04/2022 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Lao động, Bảo hiểm xã hội, An toàn lao động - Vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022
63/KH-UBND 16/04/2022 Triển khai thực hiện Đề án Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Định, giai đoạn 2022 - 2025
85/TB-UBND 15/04/2022 Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022
84/TB-UBND 14/04/2022 Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng cấp xã trên địa bàn huyện Yên Định đợt 1 năm 2022
11/PA-UBND 07/04/2022 PHƯƠNG ÁN HỘ ĐÊ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2022 HUYỆN YÊN ĐỊNH TỈNH THANH HÓA
59/KH-UBND 07/04/2022 Thực hiện nhiệm vụ thuộc Lĩnh vực Lao động, Người có công và xã hội năm 2022
52/KH-UBND 28/03/2022 Công tác văn thư - lưu trữ năm 2022
6/HD-UBND 28/03/2022 Tổ chức Lễ hội Núi và Đền Đồng Cổ năm 2022
1 2 3 4 5 6