Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
523/PA-UBND 10/12/2019 Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019
524/TB-UBND 10/12/2019 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019
07/TB-BCĐ 29/11/2019 Về việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ cầu Hạ Mã, xã Định Hưng, huyện Yên Định (lần 2)
4088/QĐ-UBND 11/11/2019 Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Cầu Hà Mã, xã Định Hưng, huyện Yên Định
4089/QĐ-UBND 11/11/2019 Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Vàng xã Yên Thịnh, huyện Yên Định
06/TB-BCĐ 11/11/2019 Về việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Vườn Thìn, xã Định Tiến, huyện Yên Định (lần 2)
05/TB-BCĐ 11/11/2019 Về việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Vàng, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định
04/TB-BCĐ 11/11/2019 Về việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ cầu Hạ Mã, xã Định Hưng, huyện Yên Định
339/TB-UBND 21/08/2019 Thông báo đăng ký tiếp nhận phiếu dự tuyển thi công chức hành chính huyện Yên Định năm 2019
1991/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Bản, xã Định Long, huyện Yên Định
1992/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Vườn Thìn, xã Định Tiến, huyện Yên Định
08/TB-HĐXT 13/06/2019 Thông báo kết quả điểm xét tuyển giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP
13/TB-UBND 06/06/2019 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục năm 2019
13/TB-HĐTD 06/06/2019 Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2019
119/TB-UBND 05/04/2019 Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính Phủ
1 2 3 4