Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
307/QĐ-UBND 22/01/2020 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
09/TB-HĐTD 21/01/2020 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2020
03/TB-HĐTD 11/01/2020 Thông báo Danh sách đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức ngành Giáo dục
04/TB-HĐTD 11/01/2020 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục
523/PA-UBND 10/12/2019 Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019
524/TB-UBND 10/12/2019 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019
07/TB-BCĐ 29/11/2019 Về việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ cầu Hạ Mã, xã Định Hưng, huyện Yên Định (lần 2)
4088/QĐ-UBND 11/11/2019 Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Cầu Hà Mã, xã Định Hưng, huyện Yên Định
4089/QĐ-UBND 11/11/2019 Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Vàng xã Yên Thịnh, huyện Yên Định
06/TB-BCĐ 11/11/2019 Về việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Vườn Thìn, xã Định Tiến, huyện Yên Định (lần 2)
05/TB-BCĐ 11/11/2019 Về việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Vàng, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định
04/TB-BCĐ 11/11/2019 Về việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ cầu Hạ Mã, xã Định Hưng, huyện Yên Định
339/TB-UBND 21/08/2019 Thông báo đăng ký tiếp nhận phiếu dự tuyển thi công chức hành chính huyện Yên Định năm 2019
1991/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Bản, xã Định Long, huyện Yên Định
1992/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Vườn Thìn, xã Định Tiến, huyện Yên Định
1 2 3 4