Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/BC-BCĐ 03/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 ngày 03/4/2020
40/BC-BCĐ 02/04/2020 Về tình hình công tác phòng chống dịch COv trên địa bàn huyện Yên Định cập nhật đến 9h ngày 02/4/2020
106/TB-UBND 01/04/2020 Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện
39/BC-BCĐ 01/04/2020 Về tình hình công tác phòng chống dịch COv trên địa bàn huyện Yên Định cập nhật đến 9h ngày 01/4/2020
38/BC-BCĐ 31/03/2020 Báo cáo công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid đến ngày 31/3/2020 trên địah bàn huyện Yên Định
04/CT-UBND 31/03/2020 Chỉ thị về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng
37/BC-BCĐ 30/03/2020 Báo cáo công tác Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến ngày 30/3/2020
36/BC-BCĐ 29/03/2020 Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp đến ngày 29/3/2020
837/UBND-YT 29/03/2020 Tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
35/BC-BCĐ 28/03/2020 Tình hình và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Yên định ngày 28/3/2020
34/BC-BCĐ 27/03/2020 Tình hình và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Yên định ngày 27/3/2020
33/BC-BCĐ 26/03/2020 Tình hình và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Yên định ngày 26/3/2020
32/BC-BCĐ 25/03/2020 Báo cáo công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID 19 đến 09 giờ ngày 25/3/2020
20/BCĐ-TTYT 25/03/2020 Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 đối với người bệnh
31/BC-BCĐ 24/03/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV trên địa bàn huyện Yên Định đến 09 giờ ngày 24/3/2020
1 2 3 4 5 6