Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 63/TB-UBBC
Ngày ban hành 31/05/2021
Trích yếu Thông báo kết quả bầu cử HĐND huyện
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 5.27-Thong-bao-ket-qua-bau-cu-dai-bieu-HDND-huyen_signed_dungptct.yendinh_31-05-2021-15-56-19(31.05.2021_16h10p08)_signed.pdf