Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Đăng ngày 03 - 07 - 2019
100%

Sáng 3/7, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Phó các Ban Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT; trưởng các phòng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

         Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản đạt trên 50% kế hoạch năm. Tăng trưởng giá trị sản xuất 18,42%, đạt 52,34% kế hoạch năm. Trong đó nông, lâm - thủy sản tăng 3,1%, đạt 56,7% kế hoạch năm; công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 28,25%, đạt 50,41% kế hoạch năm; dịch vụ tăng 22,76%, đạt 51,33% kế hoạch năm. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 29,14%; công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 36,48%; dịch vụ chiếm 34,38%. Thu nhập bình quân đầu người là 22,67 triệu đồng, đạt 55,04% kế hoạch năm, cao hơn 2,3 triệu đồng so với cùng kỳ.

      Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.769,5 tỷ đồng, tăng 2,89% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 17.706 ha, tăng 0,15% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt 76.901 tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi xuất hiện tại 10 xã, thị trấn buộc phải tiêu hủy 2.668 con lợn. Đến nay đã có 05/10 xã được công bố hết dịch, các đơn vị còn lại đang tiếp tục được giám sát nghiêm và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Kinh tế trang trại  được duy trì, toàn huyện có 878 trang trại, gia trại, trong đó có 127 trang trại đạt theo tiêu chí mới, tăng 10 trang trại so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác phòng chống lụt bão; đảm bảo vệ sinh, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Phong trào XDNTM tiếp tục được tập trung, đến nay bình quân các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 10,85 tiêu chí.

     Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt trên 1.518,1 tỷ đồng, đạt 50,47% kế hoạch năm, tăng 32,86% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 43 doanh nghiệp, đạt 43% kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 491 doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 1.126,2 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Cũng trong 6 tháng đầu năm, các chính sách xã hội, lao động và việc làm được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thục hiện đạt nhiều kết quả. Đã giải quyết việc làm mới cho 2.602 lao động, đạt 57,8% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động 334 người.

     Công tác tài chính, tín dụng - thương mại và dịch vụ có nhiều chuyển biến và đạt tăng trưởng khá. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng.

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong 6 tháng đầu năm, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm với các mục tiêu cụ thể: Tăng trưởng giá trị sản xuất phải đạt 20,16%; thu nhập bình quân đầu người 18,52 triệu đồng/người trở lên; Giá trị sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản/ha canh tác 46,5 triệu đồng trở lên; Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 20,88 triệu USD; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 634,8 tỷ đồng; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 98,5% trở lên; Thành lập mới 57 doanh ngiệp trở lên... Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các giải pháp chủ yếu đã được đề ra, trong đó tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tói đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng các hoạt động ván hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

     Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ phấn dấu đạt kết quả cao nhất góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

                                                           

                                                                                Thực hiện : Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc Gia xây dựng...(16/08/2019 3:22 CH)

Huyện Yên Định tổ chức Cuộc thi “ Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”(15/08/2019 3:12 CH)

UBND Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 04- NQ/TU của BCH Đảng...(14/08/2019 3:25 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ đông 2019-2020.(13/08/2019 3:28 CH)

UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (13/08/2019 3:40 CH)

Ban Chỉ đạo XDNTM xã Yên Phong tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu...(13/08/2019 3:15 CH)

Huyện ủy, UBND huyện tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt(09/08/2019 3:44 CH)

Đảng ủy xã Yên Ninh tổ chức hội thi học tập di chúc của chủ chủ tịch HCM.(06/08/2019 4:16 CH)

Các Đảng bộ trong huyện tổ chức cuộc thi 50 năm học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 –...(05/08/2019 9:50 SA)

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 tại các địa phương trong huyện(04/08/2019 8:14 SA)