Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

 • Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 5/2020, Đảng bộ xã Yên Hùng đã tổ chức đại đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng- Phó BTTTHU- CTHĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, trưởng, phó các ban, phòng của huyện ủy, UBND huyện, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ, các đồng chí huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng, cùng 142 đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 • Sáng 29/5/2020, Ban thường vụ đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020. Về dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng- TUV- Bí thư huyện ủy, đồng chí Vũ Ngọc Thưởng- Phó BTTTHU- CTHĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, trưởng các phòng, ban, đoàn thể trong huyện.

 • Trong 2 ngày: 27 và 28-5, Đảng bộ Công an huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các phòng, ban công an tỉnh; về phía huyện có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện một số ban, ngành của huyện và 107 đại biểu tiêu biểu đại diện cho toàn Đảng viên trong đảng bộ.

 • Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ xã Định Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện; đồng chí Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ và 132 đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 • Chiều 27/5/2020, xã Định Long đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 và đón nhận huân chương lao động hạng ba. Về dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Thành- TVHU-Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, đông đảo cán bộ Đảng viên và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn xã.

 • Ngày 26- 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Định có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, phòng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện và lãnh các xã, thị trấn trong huyện.

 • Trong hai ngày 23 và 24/5, Đảng bộ xã Yên Thịnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện một số ban, ngành của huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; đảng viên huy hiệu 60 năm tuổi đảng trở lên và 123 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

 • Trong hai ngày 20 và 21/5, Đảng bộ xã Yên Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí đại diện một số ban, ngành của huyện; cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Khoái; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; các đồng chí đảng viên huy hiệu 60 năm tuổi đảng trở lên và 131 đại biểu đại diện cho 326 đảng viên trong toàn xã.

 • Trong 2 ngày 19 và 20-5, Đảng bộ xã Định Tiến đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Đức Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Lê Xuân Thành, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ và 136 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 • Sáng 20/5/2020, Đảng bộ xã Yên Thái đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đầu Thanh Tùng- TUV- BTHU, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, trưởng các ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí lão thành cách mạng, các Đảng viên huy hiệu 40, 50 tuổi Đảng và 130 Đảng viên là đại biểu chính thức đại diện cho 252 Đảng viên ở 8 chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ đã về dự đại hội.

 • Trong 2 ngày, 18-19/5/2020, Đảng bộ xã Định Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng Ban tổ chức huyện ủy; Đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy – Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, chỉ đạo Đại hội; Đồng chí Lê Xuân Thành, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và các đồng chí đại diện một số ban, ngành của huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; các đồng chí đảng viên huy hiệu 60 năm, 70 năm tuổi đảng và 135 đại biểu đại diện cho 324 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

 • Sáng 18/5/2020, Đảng Bộ xã Định Tăng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó BTTTHU- CTHĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban của huyện, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ và 149 Đảng viên là đại biểu chính thức đại diện cho 290 Đảng viên ở 10 chi bộ trong toàn Đảng bộ.

 • Ngày 18/5, tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh gồm các ông: Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Định; Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Trường – Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Yên Thịnh, huyện Yên Định. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Đức Hạnh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị của huyện.

 • Trong hai ngày 15 và 16/5/2020, Đảng bộ xã Yên Trường đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Trần Đức Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra huyện ủy; đồng chí Lê Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường Vụ, Phó chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã Yên Trường qua các thời kỳ, đảng viên 60 năm tuổi đảng trên địa bàn và 145 đại biểu chính thức đại diện cho trên 500 đảng viên trong Đảng bộ.

 • Sáng 8/5/23020, Đảng bộ xã Yên Phú long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội có đồng chí Đầu Thanh Tùng- TUV- BTHU, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, trưởng các ngành , đoàn thể của huyện, các đồng chí cán bộ lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ và hơn 150 Đảng viên chính thức đại diện cho hơn 350 Đảng viên ở 12 chi bộ trong toàn Đảng bộ.

 • Ngày 15-5, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Định đã tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí Thư Đảng ủy quân sự huyện; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và đảng viên thuộc Đảng bộ quân sự huyện.

1 2 3 4 5 6