Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 02/TB-HĐTD
Ngày ban hành 03/01/2019
Trích yếu Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức Ban QLDA đầu tư XD huyện Yên Định năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Lĩnh vực Nội vụ
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống