Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
164 người đã bình chọn
732 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
240/TB-UBND 11/06/2018 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2018
255/PA-UBND 29/05/2018 Phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2018
329/TB-KHTC 28/05/2018 Thông báo đấu giá QSDĐ tại xã Định Tiến
330/TB-TCKH 28/05/2018 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Phong
310/TB-TCKH 24/05/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
309/TB-TCKH 23/05/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
104/KH-UBND 16/03/2018 Kiểm tra cải cách hành chính năm 2018
265/KH-UBND 30/08/2017 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018
267/KH-UBND 30/08/2017 Kế hoạch kiểm tra chống thất thu ngân sách đối với hộ, cá nhân kinh doanh
263/KH-UBND 29/08/2017 Kế hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
258/PA-UBND 24/08/2017 Phương án sản xuất vụ đông 2017-2018
257/KH-UBND 22/08/2017 Tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân
3050/QĐ-UBND 21/08/2017 Điều chỉnh một số nội dung trong Điều 1 Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/01/2005 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Trung tâm Y tế huyện Yên Định (nay là Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định) tại xã Định Long và thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định
1