Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
179 người đã bình chọn
914 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
419/TB-UBND 08/11/2018 Tuyển dụng Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định năm 2018
382/TB-UBND 17/10/2018 Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2018
18/TB-UBND 21/09/2018 Thông báo kết quả điểm xét Tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục năm 2018
348/PA-UBND 14/09/2018 Tuyển dụng Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định năm 2018
345/KH-UBND 12/09/2018 Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định năm 2018
17/TB-HĐTD 10/09/2018 Thay đổi thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2018
15/TB-HĐTD 29/08/2018 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018
14/TB-HĐTD 24/08/2018 Kết quả xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2018
05/TB-HĐTD 03/08/2018 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018. Vị trí: Giáo viên mầm non
06/TB-HĐTD 03/08/2018 Giới hạn tài liệu xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện năm 2018
03/TB-HĐTD 01/08/2018 Thông báo Danh sách đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức Ngành giáo dục năm 2018
04/TB-HĐTD 01/08/2018 Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách
1086/QĐ-UBND 12/06/2018 về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện năm 2018
240/TB-UBND 11/06/2018 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2018
255/PA-UBND 29/05/2018 Phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2018
1 2