HĐND huyện Yên Định đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
100%

Nhằm đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Yên Định đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các kỳ họp để quyết nghị các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, là yêu cầu tất yếu đặt ra, HĐND huyện Yên Định đã xây dựng chương trình hoạt động của thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện và các đại biểu, nhằm xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Để nâng cao chất lượng hoạt động các kỳ họp, HĐND huyện đã đổi mới trong tổ chức và điều hành của chủ tọa kỳ họp, đảm bảo dân chủ, linh hoạt theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, chất vấn, tranh luận làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân, sát dân, Thường trực HĐND huyện Yên Định chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện chủ động đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Các tổ đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp với thường trực HĐND, ủy ban MTTQ, UBND các xã, thị trấn thống nhất thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để Nhân dân biết tham gia. Nội dung tiếp xúc cử tri chuẩn bị một cách chu đáo, thiết thực, hiệu quả nhất.

Để nội dung hoạt động có chiều sâu, HĐND huyện Yên Định đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND khoa học, hợp lý. Mỗi đại biểu được quán triệt nghiêm túc yêu cầu nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động, gắn bó mật thiết với cử tri, luôn ý thức về lời hứa trước cử tri để từ đó trăn trở, không ngừng đổi mới hoạt động của mình sao cho thiết thực và hiệu quả nhất. Tại các kỳ họp, các ban của HĐND huyện báo cáo thẩm tra nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Các nghị quyết của HĐND huyện sau mỗi kỳ họp được UBND các cấp, các ngành tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nghị quyết. Nhiều nghị quyết được Nhân dân hết sức quan tâm, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân và tổ chức tập thể phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu..., như: Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21-7-2021 về hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện Yên Định, năm 2021; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 21-12-2021 hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, phát triển đô thị và xây dựng NTM huyện Yên Định, năm 2022... Với phương châm nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng, niềm tin của cử tri, HĐND huyện yên Định đang tiếp tục nỗ lực cùng với các cơ quan dân cử góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền Nhà nước ở địa phương. Qua đó, đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đức Nguyên

 

<

Tin mới nhất

UBND huyện họp thường kỳ tháng 5 năm 2023.(26/05/2023 5:34 CH)

Đảng bộ Trường THPT Yên Định I: Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2023.(25/05/2023 5:37 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công xây dựng chùa Hưng Phúc xã...(25/05/2023 5:12 CH)

Huyện Yên Định tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đảy sản xuất kinh doanh cho các doanh...(24/05/2023 3:35 CH)

UBND huyện- Ban chỉ đạo 138 huyện: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuyển hóa...(22/05/2023 4:41 CH)

Yên Định nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu(22/05/2023 9:15 SA)

Nhiều Hoạt Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).(19/05/2023 3:01 CH)

Lãnh đạo huyện dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890...(19/05/2023 2:55 CH)

UBND huyện- Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm...(18/05/2023 3:46 CH)

Tập huấn diễn tập chiến đấu xã (TT) trong khu vực phòng thủ(12/05/2023 3:37 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
407 người đã bình chọn
214 người đang online