Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
472 người đã bình chọn
3188 người đang online

Xã Định Hưng - Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
100%

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác Cải cách hành chính.

Thời gian qua, xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả, quan tâm chỉ đạo sâu sát đến các cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực chuyên môn để tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc thuộc lĩnh vực phụ trách đúng trình tự, thủ tục và các yêu cầu hồ sơ có liên quan để giải quyết. Tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của từng cán bộ, công chức được nâng lên, nhất là thực hiện tốt việc giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", từ đó mang đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc, trở thành điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn Yên Định.

Xã Định Hưng thực hiện đồng bộ nhiệm vụ CCHC.

Trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền xã Định Hưng đã quan tâm, chú trọng công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ, nhiệm vụ tại địa phương. Do đó, công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND xã đã đạt được những kết quả tích cực như: đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian quy định….ngay từ đầu năm, UBND xã tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt công tác CCHC; giải quyết khó khăn, hạn chế, góp phần xây dựng nền hành chính của xã từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Điều đáng ghi nhận, công tác CCHC ở xã Định Hưng ngày càng đơn giản, giảm bớt phiền hà cho người dân; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, phong cách làm việc của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm bớt việc khiếu nại, phản ánh của người dân về giải quyết TTHC. 

Xã Định Hưng Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại công sở.

Một điểm quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC tại địa phương là xã thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền CCHC trong nội bộ và Nhân dân các quy định về TTHC, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Hiện tại, UBND xã đã niêm yết công khai 191 thủ tục, 35 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thực hiện công tác tăng cường tuyên truyền về Trang Thông tin điện tử, địa chỉ để phản ánh, kiến nghị đối với quy định TTHC.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã luôn có sổ theo dõi việc nhận hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện; khi tổ chức, công dân đến nhận hồ sơ cho ký nhận vào sổ nhận hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã thực hiện liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã thực hiện liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

Công tác CCHC được UBND xã triển khai rộng rãi trong các hội nghị dân chính, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; trang Thông tin điện tử và các hội nghị, cuộc họp để cán bộ, công chức và nhân dân được biết để thực hiện, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã được bố trí tại địa điểm thuận lợi, niêm yết công khai các TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trên Trang thông tin điện tử xã, đã cập nhật các bộ TTHC mới ban hành theo quy định, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dẫn tới không phát sinh các phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; máy móc, trang thiết bị phục vụ bộ phận Một cửa cơ bản đầy đủ theo yêu cầu: máy tính, máy in, máy scan, máy phục vụ, hướng dẫn công dân tra cứu hồ sơ cấu hình cao, đường truyền mạng tốt, có bố trí ghế ngồi cho công dân ngồi chờ kết quả. hòm thư góp ý... để phục vụ người dân đến giải quyết TTHC. Trong năm 2023 đã tiếp nhận 1191 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó: TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa: 158 hồ sơ; TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 1030 hồ sơ; Tiếp nhận hồ sơ giải quyết trực tuyến một phần và toàn trình: 1030 hồ sơ; hồ sơ được giải quyết đúng hẹn: 1060 hồ sơ, Công khai kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh: 1060 hồ sơ đã giải quyết, Ngoài ra UBND xã Định Hưng còn thực hiện mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện, giải quyết TTHC, trả kết quả tại nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Cán bộ địa phương luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm “vì Nhân dân phục vụ”.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND xã Định Hưng đã triển khai thực hiện mô hình “Thứ Hai ngày không viết”,“Thứ Sáu ngày không hẹn” và ứng dụng mã QR - code để tra cứu nhanh thông tin trong giải quyết TTHC nhằm mục đích giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, chính xác, không để xảy ra phiền hà cũng như nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo được mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với Nhân dân nhằm hướng đến xây dựng một "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ".

Trong đó, “Không viết” là khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính vào ngày thứ hai hàng tuần sẽ được cán bộ phụ trách hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ); “Không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính vào ngày thứ sáu hàng tuần, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định (đối với các thủ tục không cần xác minh hồ sơ) công chức sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký và trả kết quả ngay trong ngày; Ứng dụng quét mã QR - Code trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tìm hiểu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhanh chóng tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, bộ mã QR – code được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 24 mã QR - code tương ứng với 24 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực có phát sinh lượng hồ sơ lớn theo nhu cầu giải quyết hồ sơ của người dân như: lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Chứng thực, lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Bảo trợ xã hội…

Xã Định Hưng Ứng dụng QR – CODE trong tra cứu nộp thủ tục hành chính.

Công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn người dân quét mã QR để tra cứu tìm hiểu thông tin về TTHC, cách thức nộp sơ sơ trực tuyến, với cách làm đơn giản, tiện lợi, người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh sử dụng camera hoặc tính năng quét mã QR của ứng dụng Zalo để quét mã QR sau đó bấm mở link thì truy cập ngay được thông tin về TTHC để tìm hiểu và nộp hồ sơ trực tuyến, …Việc ứng dụng quét mã QR - code giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và giảm thiểu việc đi lại, phát huy hiệu quả, hạn chế số lượng hồ sơ cần bổ sung, các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận khi đến giao dịch. Từ đó, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao; giúp việc tiếp cận các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn xã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời góp phần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Đối với nhiệm vụ trong phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, xã Định Hưng tích cực cung ứng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình để thụ hưởng nhiều tiện ích, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thân thiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, xã đã cung ứng dịch vụ công trực tuyến trực tuyến một phần và toàn trình với 200 thủ tục hành chính. Cán bộ, Công chức xã tích cực hỗ trợ cài đặt VNeID, cài đặt chữ ký số cá nhân tạo tài khoản và hướng dẫn cho người dân thực hiện các bước nộp hồ sơ TTHC trực tuyến. UBND xã, Ban chỉ đạo xã phân công cán bộ, công chức, đảng viên hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua nhóm Zalo và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Dịch vụ công trực tuyến mang đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, giảm khối lượng công việc cho công chức xã, góp phần thực hiện cải cách hành chính. Đến nay, phần lớn người dân hiểu lợi ích của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến nên đồng thuận tham gia; nhiều người dân đã chủ động gửi hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tại nhà thay vì đến trụ sở để nộp hồ sơ giấy. Đây là động lực để xã tiếp tục phát triển dịch vụ công trực tuyến, đưa tiện ích đến với người dân, góp phần xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số, đáp ứng điều kiện về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó UBND xã đã ban hành các Kế hoạch về Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn xã Định Hưng. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký chữ ký số cá nhân, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, bước đầu đã thực hiện tốt với số người tham gia cài đặt chữ ký số là 1689/4095 người đạt 41,25% và đã được Sở Thông tin &Truyền thông Thanh Hóa cộng nhận xã hoàn thành thực hiện mô hình “3 không”. 

Hiện nay, Định Hưng tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước. Cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể đều được trang bị máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng nội bộ, đường truyền Internet tốt đảm bảo cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và cập nhật thông tin, góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC tại địa phương./.

        Ngô Thị Hạnh

Phòng Nội vụ - UBND huyện Yên Định, Thanh Hóa

 

 

<

Tin mới nhất

Xã Định Hưng - Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính(08/12/2023 11:42 SA)

Huyện Yên Định tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo(14/07/2023 2:44 CH)

Yên Định nâng cao giải pháp trong cải cách hành chính nhà nước.(05/07/2023 4:47 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức trên...(03/07/2023 8:05 SA)

UBND huyện: Tổ chức khai giảng lớp “ Kiến thức kỹ năng, kỷ luật , kỷ cương hành chính trong thực...(28/06/2023 4:01 CH)

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ huyện Yên Định sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...(23/02/2024 11:49 SA)

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên...(22/02/2024 11:08 SA)

Định Liên tập trung chăm sóc lúa xuân(22/02/2024 10:24 SA)

Lễ hội kỷ niệm ngày sinh thành hoàng làng liệt nữ Nguyễn Mỹ Nương, Duyên Hy xã Định Hưng(21/02/2024 10:26 SA)

Giao lưu văn nghệ “Vinh quang làm người chiến sỹ”(21/02/2024 9:51 SA)

Lễ hội Trò Chiềng năm 2024 (21/02/2024 5:57 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 02/2024(21/02/2024 4:19 CH)

THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(20/02/2024 11:08 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 4:15 CH)

Công an Thị Trấn Thống Nhất Tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC và ANTT cho CBCNV Bò...(19/02/2024 3:40 CH)

Yên Định Triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “3 KHÔNG” và các Mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn.(19/02/2024 2:45 CH)

Yên Định đặt mục tiêu năm 2024 giảm 105 hộ nghèo trở lên (19/02/2024 2:42 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng thăm, chúc tết, kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại Cty...(16/02/2024 3:18 CH)

Nông dân xã Định Hòa tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân năm 2024(16/02/2024 2:17 CH)

Đồng chí Trịnh Văn Thể, Phó Chủ tịch HĐND huyện thăm, tặng động viên các Công ty, doanh nghiệp...(16/02/2024 2:10 CH)

Lễ hội Trò Chiềng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia(16/02/2024 1:43 CH)

Công tác đảm bảo ANCT- TTAT xã hội trước trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.(16/02/2024 1:34 CH)

Huyện Yên Định tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024(15/02/2024 2:54 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(07/02/2024 10:38 SA)

Yên Định Rực rõ cờ hoa mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024.(07/02/2024 4:23 CH)

°