DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

100%

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Cấp huyện

 

1

Phạm Tiến Dũng

22/03/1979

Nam

Chủ tịch UBND

UBND huyện Yên Định

0904 259 077

Cấp xã, thị trấn

 

1

Hồ Ngọc Chinh

08/09/1974

Nam

Chủ tịch UBND

UBND TT Thống Nhất

0982 469 574

2

Trịnh Đình Khoa

06/06/1973

Nam

Chủ tịch UBND

UBND TT Quý Lộc

0986 265 929

3

Trịnh Thị Minh

09/02/1980

Nữ

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Thịnh

0968 852 622

4

Lưu Hải Chuyền

10/01/1979

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Hùng

0973 948 768

5

Trần Đức Nghĩa

19/02/1977

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Trung

0984 633 532

6

Phạm Doãn Hải

20/04/1965

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Thọ

0948 138 828

7

Nguyễn Hồng Phong

20/11/1972

Nam

Chủ tịch UBND

UBND TT Yên Lâm

0977 901 559

8

Nguyễn Đình Toản

20/02/1972

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Tâm

0915 142 553

9

Lê Thị Hường

16/10/1980

Nữ

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Thái

0376 683 279

10

Nguyễn Thị Ngọc

08/02/1978

Nữ

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Phong

0984 630 588

11

Nguyễn Văn Đạt

23/05/1972

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Phú

0984 776 186

12

Bùi Thanh Hải

12/12/1969

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Trường

0961 065 678

13

Nguyễn Hữu Hồng

01/05/1971

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Ninh

0823 604 999

14

 

 

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Yên Lạc

 

15

Lê Văn Trung

01/09/1980

Nam

Chủ tịch UBND

UBND TT Quán Lào

0982 027 797

16

Đỗ Công Hưng

01/06/1976

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Liên

0988 318 089

17

Khương Ngọc Huynh

10/02/1969

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Tăng

0888 639 595

18

Nguyễn Hùng Thúy

10/05/1964

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Bình

0976 681 775

19

Vũ Hùng Thơm

15/05/1966

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Hòa

0899 157 686

20

Lê Công Luyện

30/12/1963

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Hải

0982 027 797

21

 

 

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Hưng

 

22

Trịnh Văn Toàn

27/09/1971

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Tân

0974 935 599

23

Nguyễn Ngọc Thúy

02/10/1970

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Tiến

0975 186 106

24

Thiều Sỹ Hưng

23/01/1981

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Thành

0935 837 888

25

Nguyễn Văn Lực

05/12/1971

Nam

Chủ tịch UBND

UBND xã Định Công

0983 512 770

26

 

 

Nam

 Chủ tịch UBND

UBND xã Định Long

 

 

 

 

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
421 người đã bình chọn
1766 người đang online